bateria

PARTNERI

Pri svojej činnosti som spolupracoval s mnohými firmami a do dnes aj spolupracujem. Vďaka tomu mám neustále informácie o veľkom množstve produktov.

Samplus

Pákové batérie. Pre firmu Samplus pracujem aj ako servisný technik.

Oras

Pákové batérie. Pre firmu Oras pracujem aj ako servisný technik.

Kludi

Pákové batérie. Pre firmu Kludi pracujem aj ako servisný technik.

Marlus

Filtre a zmäkčovače vody. Pre firmu Marlus pracujem aj ako servisný technik.

Bond drviče

Drviče potravinového odpadu. Pre firmu Bond pracujem aj ako servisný technik.